top of page

JÍMKY

 

Plastová jímka (žumpa) slouží k akumulaci odpadních vod. Jímka může být také použita jako nádrž na dešťovou vodu, hojně se využívá při stavbách rodinných domů, kde zatím není kanalizace. Žumpy jsou vhodné k chatám nebo k rekreačním objektům. Název žumpa je nahrazován slovem jímka (jímání odpadní vody). Pozor na rozdíl mezi jímkou (žumpou) a septikem-u jímky je nutné při naplnění odpadní vody nechat vyvézt.

Jímky tedy můžeme používat jako nádrže na dešťovou vodu nebo jako nádrže na vodu odpadní. Při zvolení jímky na dešťovou vodu je vhodné specifikovat, že ji chcete takto využívat.

Plastová jímka je určena do země a k obsypu zeminou (v případě jímky samonosné) nebo k obetonování (v případě jímky k obetonování) nebo do míst, kde je možný výskyt spodní vody (jímky dvouplášťové).

Jímky dodáváme kruhové nebo hranaté, samonosné nebo určené k obetonování.

Dle zájmu provádíme také montážní a výkopové práce u nás zakoupených nádrží.

Rozměry kruhových jímek:

Typ jímky:       Objem jímky:              Průměr jímky:             Výška jímky:              

JK1                             1,17                 1 000 mm                    1 500 mm

JK2                             1,98                 1 300 mm                    1 500 mm

JK3                             3,01                 1 600 mm                    1 500 mm

JK4                             3,40                 1 700 mm                    1 500 mm

bottom of page