top of page

PÍSKOVÉ FILTRY

Pískový filtr (zemní filtr) je vhodný jako další dočišťovací prvek odpadních vod, a to zejména za septik nebo za čistírnu odpadních vod. Pískový filtr slouží jako druhý stupeň čištění, funguje na principu koše vyplněného filtrační vložkou, která se postupně obaluje vrstvou biomasy, ta přispívá k procesu čištění. Pískový filtr (zemní filtr) je určen pod terén a plní funkci samonosné nádrže, to znamená, že pískový filtr (zemní filtr) stačí obsypat zeminou. Velikost pískového filtru (zemního filtru) záleží na počtu napojených osob (EO). Standardně dodáváme v typizovaných rozměrech (možnost výběru 4 variant).

1.png
Popis pískového filtru:

Pískový filtr (zemní filtr) je vyroben z polypropylenových desek. Uvnitř nádoby je umístěno rozvodné potrubí, které je v štěrkovém obsypu frakce 8/16 mm, 16/32 mm. Z rozvodného potrubí natéká přečištěná voda ze septiku nebo z čistírny odpadních vod na vlastní filtrační náplň praného písku frakce 2/4. Vyčištěná voda odtéká sběrným potrubím uloženým ve štěrkovém obsypu frakce 8/16 mm, 16/32 mm. Celá nádoba pískového filtru (zemního filtru) je zakryta geotextílií.

 

Osazení pískového filtru:

Pískový filtr (zemní filtr) je určen k instalaci pod úroveň terénu do připraveného výkopu. Na dno výkopu se připraví betonová deska tloušťky cca 100-150 mm. Po usazení pískového filtru (zemního filtru) se napojí potrubí gravitační kanalizace. Obsyp probíhá při současném plnění zemního filtru štěrkovou náplní tak, aby nedošlo vlivem rozdílných výšek obsypu a filtrační vrstvy k deformaci stěn nádrže. Po obsypání vnějších stěn nádrže filtru, současně s provedenou náplní pískového filtru (zemního filtru), se provede zakrytí filtru geotextilií a následně se provede zásyp zeminou do požadované výše.

 

Požadavky na obsluhu:

Požadavky na obsluhu pískového filtru nejsou příliš náročné, u pískového filtru (zemního filtru) stačí provádět vizuální kontrolu. V případě, kdy kvalita vody vytékající z pískového filtru (zemního filtru) není dostačující, je vhodné vyměnit náplň pískového filtru.

 

Parametry pískového filtru:

Typ pískového filtru:                                      PF3-5OS          PF5-8OS          PF9-12OS

Počet bydlících:                                             3                      5                      9

Maximální počet dočasně bydlících:           5                      8                      12

Délka:                                                             3 200 mm        4 000 mm        5 000 mm

Šířka:                                                             1 000 mm        1 200 mm        2 000 mm

Výška:                                                            1 200 mm        1 200 mm        1 200 mm

Objem:                                                           3,8 m3              5,77 m3            12 m3

Účinnost čištění:                                           95-97 %           95-97 %           95-97 %

 

Cena:

PF3-5OS – 12 388 Kč bez DPH, 14 990 Kč s DPH

PF5-8OS – 15 289 Kč bez DPH, 18 500 Kč s DPH

PF9-12OS – 18 181 Kč bez DPH, 22 000 Kč s DPH

bottom of page